Написати нам листа: kharkivmedcollege@gmail.com
Подзвонити нам:

ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Харківський обласний медичний фаховий коледж – сучасний навчальний заклад з високопрофесійним педагогічним колективом.

В коледжі працює 6 відділень на яких навчаються понад 1000 студентів і 3 тисячі курсантів. На п’яти відділеннях здійснюється підготовка фахівців за спеціалізаціями:

Сестринська справа, кваліфікація - сестра медична

Значимість професії «Медична сестра» важко переоцінити. Їй відводиться провідна роль в наданні медико-соціальної допомоги населенню. Стосується це не тільки лікувального процесу, а й догляду за хворими. Сьогодні медична сестра - одна з найбільш затребуваних фахівців. Основну частку середнього медичного персоналу складають саме вони - сестри милосердя. Безумовно, робота лікаря оцінюється за різними параметрами, але її якість залежить від роботи медсестри. Підготовка фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти.

Лікувальна справа, кваліфікація - фельдшер

Великою популярністю серед абітурієнтів являється професія фельдшера. Фельдшер (нім. Feldscher від Feldscherer спочатку перекладалось як польовий цирульник, хірург). Це медичний працівник, який має право самостійно надавати першу медичну та долікарську допомогу; працювати помічником лікаря в лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідемічних установах. Підготовка фахівців за спеціальністю «Лікувальна справа» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти.

Акушерська справа, кваліфікація - акушерка

Акушерка - особливий фах. Акушерка (від французького — accoucher) — що означає допомагати при пологах. Це молодший медичний дипломо­ваний спеціаліст, що має пра­во самостійно подавати медичну допомогу при пологах. Акушерка — особлива професія. Вона першою приймає у свої руки нового жителя Землі. І від того тепла, яке во­на дала йому в перші хвилини, багато залежить, бо в руках акушерки два життя. Підготовка фахівців за спеціальністю «Акушерська справа» здійснюється тільки на базі повної загальної середньої освіти.

Стоматологія ортопедична, кваліфікація - технік зубний.

Технік зубний – кваліфікований спеціаліст, співробітник зуботехнічної лабораторії, який ювелірно виготовляє різноманітні зубні протези, щелепно-лицьові та ортодонтичні конструкції.

(натисніть для перегляду)

ОГОЛОШЕНО ПРИЙОМ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ НА 2023-2024 н.р

 (натисніть для перегляду)


МОВОЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Є ДЕРЖАВНА МОВА

Відповідно до статті 46 Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 06.06.2019 № 2745-VIII

Стаття 46. Мова освітнього процесу

  1. Мовою освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є державна мова. Засади мовної політики в закладах фахової передвищої освіти визначаються Законом України“Про освіту”.
  2. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття фахової передвищої освіти державною мовою в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.
  3. Заклади фахової передвищої освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

  1. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, у державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.
  2. У закладах фахової передвищої освіти відповідно до освітньо-професійної програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу, забезпечуючи при цьому здатність здобувачів фахової передвищої освіти продемонструвати результати навчання відповідної дисципліни державною мовою. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається закладом фахової передвищої освіти.
  3. За бажанням здобувачів фахової передвищої освіти та за наявності відповідних умов заклади фахової передвищої освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.
  4. Для навчання іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також осіб, які визнані біженцями в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, та здобувають фахову передвищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть створюватися окремі групи або розроблятися індивідуальні навчальні плани, що передбачають навчання іноземною мовою. При цьому заклади фахової передвищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.

На зазначених осіб не поширюються вимоги частини першої цієї статті.

  1. Заклади фахової передвищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.
  2. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться державною мовою.

Останні новини

Благодійна акція "Смілива гривня" 2023

Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції "Смілива…

Представництво «The HALO Trast» в Україні

30.11.2023р в коледжі відбулась зустріч викладачів з фахівцями Представництва міжнародної…

Вітаємо переможців!

Щиро вітаємо студентів коледжу , які взяли участь у ХІХ Всеукраїнській…

Науково-практична студентська конференція «PRAKTICEFEST-2023»

Студенти відділення " Стоматологія" Аверіна Валерія та Круговий Данило взяли участь у V…

День пам'яті жертв голодоморів

Сьогодні, 25 листопада, Україна та весь цивілізований світ вшановують пам’ять жертв…

Про проведення І етапу ХІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені…

Усі новини