Написати нам листа: kharkivmedcollege@gmail.com
Подзвонити нам:

Про оголошення конкурсу

Оголошується конкурс на заміщення посади керівника

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою.

Кандидат на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти повинен мати ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менше як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

 • заява про участь у конкурсі на ім’я голови обласної ради;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;
 • автобіографія;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене звання;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
 • довідка про відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копія паспорта громадянина України або паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, та картки фізичної особи – платника податків, із зазначенням ідентифікаційного номера;
 • копія трудової книжки;
 • письмова згода на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

Одночасно з поданням документів для участі в конкурсі подається проєкт стратегії розвитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Строк подання заяв - два місяці з дня опублікування оголошення.

Документи приймаються за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64, кім. 94 (Харківська обласна рада).

Електрона пошта: ukm@oblrada.kharkov.ua

Довідки за телефонами: (057) 7053288, 7157261.

Дата публікації: 2021-12-15